Politika je osnovana 25. januara 1904. godine kada je pokrenut
istoimeni dnevni list. Danas je akcionarsko društvo za
novinsko-izdavačku i grafičku delatnost koje zapošljava oko 330
radnika, od kojih jedna četvrtina ima visoku i višu stručnu spremu.
Politika AD je u vlasništvu više od 6.500 akcionara koji poseduju
6.596.896 akcija http://www.crhov.rs. Najveći akcionari su
Republika Srbija, Akcionarski fond AD, EPS, PIO fond Republike Srbije
Komercijalna banka, AIK banka, PTT... U posedu malih akcionara se
nalazi nešto više od 20% vlasništva. Akcijama se trguje na Beogradskoj berzi.

Osnovne delatnosti Politike AD su pružanje štamparskih usluga i
izdavaštvo. Kada su u pitanju grafičke usluge, naša štamparija je
bila i ostala lider u regionu. Štampamo magazine, knjige, kataloge,
brošure, flajere, insertere..., a klijenti su nam najveći izdavači u
Srbiji i regionu. Na Grafimi, međunarodnom sajmu grafičke i papirne
industrije koji se održava Beogradu, prethodnih godina smo osvojili
niz značajnih priznanja. Zlatni pečat za ukupni kvalitet smo dobili 2007.
godine. Od nagrada u poslednjih nekoliko godina izdvajamo i Specijalno
priznanje Privredne komore Srbije za kvalitet u grafičkoj industriji.

Pored štampe, Politika AD se bavi izdavanjem magazina: Bazar,
Politikin Zabavnik, Ilustrovana Politika, Viva, Svet kompjutera,
Mali Politikin ZabavnikEnigmatika i Razbibriga. Dnevne novine
Politika i Sportski žurnal izlaze u okviru firme Politika novine i magazini,
koju smo osnovali 2002. godine sa nemačkim WAZ-om (Westdeutsche
Allgemeine Zeitung),sa jednakim udelima. Nakon što je WAZ 2012. godine
prodao svoj udeo, sada nam je partner OOO East Media Group iz Ruske
Federacije.

Misija Politike je da ostane lider u grafičkoj industriji u Srbiji i
regionu, neprekidno uvodeći nove tehnologije, zahvaljujući
kojima će biti u prilici da kupcima pruži proizvode višeg kvaliteta,
a konkurenciji postavi nove ciljeve koje moraju da dostignu. Kada
je u pitanju izdavačka delatnost, magazini Politike AD, svojom
tradicijom i ugledom, obavezuju na samo jednu moguću misiju:
konstantno podizanje kvaliteta kako bi ovi retki originalno domaći
brendovi trajali još dugo, dugo.

Sedište kompanije je u samom centru Beograda, a štamparija se
nalazi u Krnjači, sedam kilometara od direkcije.