Sertifikat ISO standarda

Политика АД прва је и једина новинско-издавачка кућа у Србији која је добила сертификат ISO стандарда. Овим сертификатом се потврђује да Политика АД има систем менаџмента квалитетом усаглашен са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 у области новинско-издавачке и графичке делатности. Сертификат је добијен 15.12. 2010, тачно годину дана од када је руководство донело одлуку у увођењу система менаџмента квалитетом, усаглашеним са домаћим и међународним стандардима. Током годину дана, колико је трајала имплементација ISO стандарда, направљено је више од 7.000 страна процедура, образаца, упутстава, и свих других докумената система менаџмента квалитетом. Овим документима и њиховом применом  Политика АД је стандардизовала радне процесе у свим својим секторима пословања – у производњи, односно штампарији, у новинско-издавачком сектору и у службама сектора за економске, правне и опште послове.

Систем менаџмента квалитетом је значајна стратешка новина у пословању наше најстарије новинско – издавачке куће. Стандардизација процеса пословања, која клијентима и пословним партнерима гарантује највиши квалитет производа и услуга, отвориће Политици АД нове перспективе у њеном даљем развоју и пружити могућност бољег позиционирања на тржишту. ISO стандард је предност коју ће Политика АД искористити на домаћим и међународним јавним тендерима у области пружања штампарских услуга, као и за склапање већих пословних аранжмана са страним партенерима.

Увођењем система менџмента квалитетом и добијањем сертификата ISO стандарда Политика АД је оправдала своју визију – да одржи и унапреди високо место у свом делокругу и да се сврста у водеће установе које се баве сродном делатношћу, не само у земљи, већ и у свету.