Жарко Обрадовић и Зефирино Граси додељују признања ученицима генерације 

Политика а.д. и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије су по четврти пут наградили ученике генерације у основним и средњим школама у Србији.

Ученике генерације проглашава наставничко веће школе на основу њиховог успеха, владања и постигнућа на такмичењима.

Овом акцијом Политика и Министарство настоје да промовишу вредности образовања, јер је у њему будућност Србије и покажу како је најбољи пут до успеха - знање.

Традиционално, ученици су даривани албумима са 25 кованица знаменитих личности Србије и књигом са биографијама највећих српских научника, уметника и државника.

ucenici