Табела са ценама изражена у динарима и по месечним пакетима

Период претплате
Недељници
Двонедељници
Месечник
Политикин
Забавник
Илустрована
Политика
Базар
Енигматика
Мали Политикин Забавник
 Вива
Разбибрига
Свет
компјутера
1
430
355
195
90
180
-
55
150
3
1.300
1.065
585
270
540
    -
160
450
6
2.810
2.305
1.260
585
1.080
    -
320
900
12
5.620
4.610
2.530
1.170
2.160
    -
640
1.800


Да бисте се претплатили на наша издања потребно је да општом уплатницом
у било којој пошти или банци извршите уплату на следећи начин:

Уплатилац:
Читко попуните име и презиме особе која прима часопис са тачном адресом
за слање.

Сврха уплате:
Претплата на часопис __________ (име магазина) __________ (1, 3, 6 или 12) месеци

Прималац:
Политика АД, Цетињска 1, 11000 Београд

Износ:
_____________ (уписати износ из горње табеле)

Рачун примаоца:
205-16454-02

Позив на број:
___________ (уписати шифру која припада магазину на који се претплаћујете)

- Политикин Забавник: 655100
- Мали Политикин Забавник: 655800 
- Илустрована Политика: 655200
- Базар: 655300
- Свет компјутера: 655400
- Енигматика и Разбибрига: 655600


Уплатница

По извршеној уплати потребно је да копију уплатнице пошаљете на факс
011 3373 260 или да се јавите на бројеве телефона
011 330 1632, 330 1633.

Купон